Обогатява
вашите
перспективи

Kindred Souls – SNC (КИНДРЕД СОУЛС) е неправителствена организация, създадена през 2019 г., чиято основна цел е да работи в посока подобряване и увеличаване на младежкото участие във всички сфери на социалния живот, както в България, така и в чужбина.