За нас

Обогатява вашите
перспективи

Kindred Souls – SNC (КИНДРЕД СОУЛС) е неправителствена организация, създадена през 2019 г., чиято основна цел е да работи в посока подобряване и увеличаване на младежкото участие във всички сфери на социалния живот, както в България, така и в чужбина.

Нашата работа е насочена към осигуряване на личностно и професионално развитие на млади хора от всички националности, етнически групи, за да създадем общество с равни възможности за всички.

Ние активно се застъпваме и работим по социални теми, които са от интерес за широката общественост.

Нашата мисия

Нашата мисия е да овозможим личностно и професионално развитие на млади хора, и активно работене в тяхното обучение за включване във възможно най-много сфери на социалния живот. 

Мото: КИНДРЕД СОУЛС – Обогатява вашите перспективи

Цели

R

Социална и културна интеграция на младите хора в обществото.

R

Развитие на младешките и доброволчески дейности по отношение на остановяване на партньорства между млади хора и организации от различните балкански и европейски държави. В частност приоритет може да бъде при опщуването млади хора на Западните Балкани.

R

Активно участие на младите хора в организиране на културни събития: изложби, фестивали, концерти, театрални работилници, пленери и хепънинги.

R

Активно участие на младите хора в организиране на игри с деца.

R

Запознаване на младите хора с културата и обичаите на България.

R

Запознаване на обществото с традиционни български занаяти от епохата на Възраждането.

R

Подпомагане организирането на културната, възпитателната и социалната дейност на младите хора.

R

Организиране на акции насочени срещу ксенофобията и расизма, както и за приобщаването на маргинализирани групи хора.

R

За осъществяване на своите цели Сдружението може да членува в български, чуждестранни и международни организации, да участва в коалиции, комитети, форуми и други форми на партньорство, да се сдружува или самостоятелно да учредява търговски дружества.