През 2019 г. Лидия Джорджевич участваше в реализацията на проект от програма Еразъм+, който беше под отговорността на неправителствената организация „Блян за романтика, цветя и космос“. Крайният резултат от проекта беше документален филм за българските занаяти: Поглед към Българското възраждане – A glance at the Bulgarian revival.