Една от ключовите дейности на Kindred Souls е сътрудничеството със средните училища от РС Македония и подпомагането на писането на Еразъм+ проекти, както и тяхното изпълнение. Целта е средните професионални училища от Република Северна Македония да намерят партньор в Република България, който да позволи реализирането на конкретен проект. През 2022 г. Kindred Souls помага за реализирането на проект по Еразъм+ за училище „Наце Бугьони“ от Куманово. Проектът има за цел да даде възможност за практическо обучение в България на 12 ученици от това училище заедно с 2 преподаватели. С този вид практическо обучение учениците ще придобият нови знания, умения, способности в областта на електроенергетиката. Официален партньор на училището е Център за европейски инициативи.