Сътрудничество със средните училища от РС Македония

Сътрудничество със средните училища от РС Македония

Една от ключовите дейности на Kindred Souls е сътрудничеството със средните училища от РС Македония и подпомагането на писането на Еразъм+ проекти, както и тяхното изпълнение. Целта е средните професионални училища от Република Северна Македония да намерят партньор в...
Документален филм за българските занаяти

Документален филм за българските занаяти

През 2019 г. Лидия Джорджевич участваше в реализацията на проект от програма Еразъм+, който беше под отговорността на неправителствената организация „Блян за романтика, цветя и космос“. Крайният резултат от проекта беше документален филм за българските занаяти: Поглед...